Straffrätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 1 av 54

The Principles of Corporate Sentencing in EU Law (Ny Titel)
Franssen Vanessa
Hart Publishing, Straffrätt, EU-rätt
Inbunden, 476 sid, 2025, Preliminärt pris: 1438 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:144 En ny förverkandelagstiftning
Regeringskansliet, Straffrätt, Processrätt, Fastighetsrätt
904 sid, 2024, Pris: 1035 SEK exkl. moms   

Ds 2024:11 Förbättrade möjligheter för polisen att använda kamerabevakning
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
700 sid, 2024, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Uppsåt, oaktsamhet och ursäktande omständigheter — En handbok
Asp Petter
Iustus, Straffrätt
368 sid, 2024, Pris: 581 SEK exkl. moms   

SOU 2024:30 En statlig ordning med brottsförebyggande åtgärder för barn och unga
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
557 sid, 2024, Pris: 789 SEK exkl. moms   

Advanced, Automated and Electric Vehicle Law
Glassbrook Alex
Bloomsbury Professional, Sjö- och transporträtt, Skadeståndsrätt, Straffrätt
648 sid, 2024, Pris: 1978 SEK exkl. moms   

SOU 2024:32 Åtgärder mot mervärdesskattebedrägerier
Regeringskansliet, Skatterätt, Straffrätt
306 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Brotten i näringsverksamhet
Holmquist Rolf, Liljemark Ragnar Ola
Norstedts Juridik, Straffrätt, Associationsrätt och värdepappersrätt
431 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 685 SEK exkl. moms   

Brottet bedrägeri (NY TITEL) — i praktik och teori
Wallin Marie
Norstedts Juridik, Straffrätt
2024, Preliminärt pris: 545 SEK exkl. moms   

Handbok för nämndemän (NY TITEL)
Pettersson Malcolm , Jungstedt Sofia , Uppfeldt Anna
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
2024, Preliminärt pris: 322 SEK exkl. moms   

Regeringens skrivelse 2023/24:121 Riksrevisionens rapport om systemet för återkallelser av uppehållstillstånd
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
117 sid, 2024, Pris: 156 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:132 Ny tullbefogenhetslag
Regeringskansliet, Skatterätt, Straffrätt, Processrätt
830 sid, 2024, Pris: 946 SEK exkl. moms   

Säkerhetsskyddsanalys i teori och praktik
Söderlund Ylva, von Zeipel Peter
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
238 sid, 2024, Pris: 559 SEK exkl. moms   

Ordningsvakter och väktare (Ny Upplaga) — samt annan bevakningspersonal m.m.
Sverne Arvill Ebba, Glantz Yvette, Tonneman Lars
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
526 sid, 2 uppl, 2024, Preliminärt pris: 739 SEK exkl. moms   

Samhället och de unga lagöverträdarna
Clevesköld Lars
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
360 sid, 9 uppl, 2024, Pris: 574 SEK exkl. moms   

Bevis- och rättstillämpning; en samtidig verksamhet (NY TITEL) — En bok om tvivel och val av beslutsalternativ i mer komplicerade fall
Lindell Bengt
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
2024, Preliminärt pris: 553 SEK exkl. moms   

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2024 — Nuläge och utvecklingsbehov
BRÅ, Kriminologi, Straffrätt, Offentlig rätt
104 sid, 2024, Pris: 207 SEK exkl. moms   

Specialstraffrätt
Svensson Erik
Iustus, Straffrätt
112 sid, 2 uppl, 2024, Pris: 196 SEK exkl. moms   

SOU 2024:27 Kamerabevakning i offentlig verksamhet — lättnader och utökade möjligheter
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
522 sid, 2024, Pris: 788 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:117 Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott
Regeringskansliet, Processrätt, Straffrätt, Offentlig rätt
305 sid, 2024, Pris: 368 SEK exkl. moms   

SOU 2024:24 Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
394 sid, 2024, Pris: 315 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:93 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt
55 sid, 2024, Pris: 63 SEK exkl. moms   

Tillräknelighet som straffrättslig ansvarsförutsättning
Lavett Ivar
Iustus, Straffrätt
481 sid, 2024, Pris: 745 SEK exkl. moms   

Prop. 2023/24:81 Begränsningar och kontroll i fråga om elektroniska kommunikationstjänster och besök på särskilda ungdomshem
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Straffrätt, Processrätt
188 sid, 2024, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | Nästa
Sida 1 av 54

  © 2017 Jure AB