Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Åhnberg Lars:
   
 


Sida 1 av 1

Arbetsmiljö 2021 — Aktuella författningar 1 januari 2021
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
174 sid, 28 uppl, 2021, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt 2021 - Aktuella lagtexter 1 januari 2021 — Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
143 sid, 48 uppl, 2021, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt och Förhandling — Förhandlingskunskap för lokala förhandlare
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
88 sid, 8 uppl, 2020, Pris: 115 SEK exkl. moms   

LAS-handboken 2020 — Lagtext, kommentarer, AD-domar
Åhnberg Lars, Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
608 sid, 9 uppl, 2020, Pris: 325 SEK exkl. moms   

RehabAnsvar — Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
82 sid, 8 uppl, 2019, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Tema Visstid — Tidsbegränsade anställningar enligt LAS
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
47 sid, 2007, Pris: 84 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB