RehabAnsvar
� Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
   
 
Författare:Åhnberg Lars
Titel:RehabAnsvar � Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
Upplaga:10 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:89 sid.
Förlag:Åhnberg
ISBN:9789188121547
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 145 SEK exkl. moms

 

REHABANSVAR beskriver på ett lättfattligt sätt samspelet mellan de tre lagar – socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen – vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den reviderade 10:e utgåvan av RehabAnsvar är uppdaterad med alla nya lagändringar såsom framför allt de stora förändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) som genomfördes under 2022 samt med nya rättsfall.

REHABANSVAR är främst tänkt som en vägledning om rättsläget för personalhandläggare och rehabiliteringsansvariga i företag, myndigheter och förvaltningar samt för fackliga förtroendemän och skyddsombud som arbetar med rehabilitering.

REHABANSVAR svarar bland annat på frågor om:
• Vad innebär rehabiliteringsansvaret?
• Var går gränsen för arbetsgivarens ansvar?
• Vilket ansvar har arbetstagaren?
• Vad betyder rehabiliteringsansvaret för anställningsskyddet enligt LAS?

Kortreferat av ett 70-tal AD-domar där tvister om rehabiliteringsansvaret har prövats. Aktuella lagtexter per den 1 juli 2023 i bilaga. Boken, som är på 86 sidor, lämpar sig väl som referenslitteratur för utbildningar/konferenser i rehabiliteringsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB