Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av ��hnberg Lars:
   
 


Sida 1 av 1

RehabAnsvar — Lagregler - Kommentarer - Rättsfall
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt, Offentlig rätt
89 sid, 10 uppl, 2023, Pris: 145 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt 2023 - Aktuella lagtexter 1 juli 2023 — Lagtexter och kommentarer till senast gjorda ändringar
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
159 sid, 53 uppl, 2023, Pris: 105 SEK exkl. moms   

Arbetsmiljö 2023 — Aktuella författningar 1 januari 2023
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
172 sid, 30 uppl, 2023, Pris: 105 SEK exkl. moms   

LAS-handboken 2022 — Lagtext, kommentarer, AD-domar - Om tillämpningen av anställningsskyddslagen
Åhnberg Lars, Öman Sören
Åhnberg, Arbetsrätt
616 sid, 10 uppl, 2022, Pris: 354 SEK exkl. moms   

Arbetsrätt och Förhandling — Förhandlingskunskap för lokala förhandlare
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
88 sid, 8 uppl, 2020, Pris: 125 SEK exkl. moms   

Tema Visstid — Tidsbegränsade anställningar enligt LAS
Åhnberg Lars
Åhnberg, Arbetsrätt
47 sid, 2007, Pris: 84 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB