Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Lerwall Lotta:
   
 


Sida 1 av 1

Skoljuridik och myndighetsutövning – Några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan
Lerwall Lotta, Scheutz Sverker, red.
Iustus, Offentlig rätt
319 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 511 SEK exkl. moms   

Skoljuridik och myndighetsutövning – Rättsfall och beslut
Lerwall Lotta, red.
Iustus, Offentlig rätt
344 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 539 SEK exkl. moms   

Utbildningsmiljö och utbildningsrätt — Från förskola till forskarexamen
Lerwall Lotta, Nilsson Annika, Novak Judit, red.
Iustus
181 sid, 2022, Pris: 215 SEK exkl. moms   

Vänbok till Hans Eklund — Största möjliga lycka åt största möjliga antal
Enkvist Victoria, Lerwall Lotta, Scheutz Sverker, red.
Iustus, Offentlig rätt, Processrätt, Festskrifter
Inbunden, 386 sid, 2022, Pris: 595 SEK exkl. moms   

Makt, myndighet, människa — En lärobok i speciell förvaltningsrätt
Lerwall Lotta
Iustus, Offentlig rätt
332 sid, 5 uppl, 2022, Pris: 462 SEK exkl. moms   

Vänbok till Sverker Scheutz — Om rätt och att undervisa rätt
Eklund Hans, Lerwall Lotta, Lind Anna-Sara, red.
Iustus, Allmänna verk och samlingsverk
Inbunden, 632 sid, 2020, Pris: 920 SEK exkl. moms   

Könsdiskriminering — En analys av nationell och internationell rätt
Lerwall Lotta
Iustus, Offentlig rätt, Arbetsrätt
Inbunden, 471 sid, 2001, Pris: 870 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB