Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Eriksson Hjelde:
   
 


Sida 1 av 1

Ofrid? — Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning i Umeå Kommun
Eriksson Hjelde
Brottsoffermyndigheten, Kriminologi
162 sid, 2001, Pris: 152 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB