Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Levin Marianne:
   
 


Sida 1 av 1

Författningssamling i Dynamisk immaterialrätt (NY TITEL)
Levin Marianne, Papadopoulou Frantzeska, Harnesk Linnea
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
673 sid, 2021, Preliminärt pris: 293 SEK exkl. moms   

Rättsfallssamling i Dynamisk immaterialrätt (NY TITEL)
Papadopoulou Frantzeska, Levin Marianne, Harnesk Linnea
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
809 sid, 2021, Preliminärt pris: 293 SEK exkl. moms   

Lärobok i immaterialrätt — Upphovsrätt, Patenträtt, Mönsterrätt, Känneteckensrätt - I Sverige, EU och internationellt
Levin Marianne, Hellstadius Åsa
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
661 sid, 12 uppl, 2019, Pris: 707 SEK exkl. moms   

Marknadsföringslagen — En kommentar
Levin Marianne
Karnov Group, Marknadsrätt, Immaterialrätt
Inbunden, 309 sid, 2014, Pris: 1152 SEK exkl. moms   

Läkemedel & immaterialrätt
Levin Marianne, Nilsson Hanna
Jure, Immaterialrätt
276 sid, 2008, Pris: 448 SEK exkl. moms   

Own Image Protection — A Pan-European Overview
Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt, Utländsk rätt
142 sid, 2007, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Immaterialrätt & sakrätt
Persson Annina H., Levin Marianne, Wolk Sanna
Jure, Immaterialrätt, Förmögenhetsrätt, Krediträtt
292 sid, 2002, Pris: 376 SEK exkl. moms   

Immaterialrättsliga överlappningar — Uppsatser från kursen i Experimentell Immaterialrätt våren 2000
Kallifatides Johanna, Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
232 sid, 2001, Pris: 283 SEK exkl. moms   

Upphovsrätt i millenietid
Levin Marianne, Nordell Per Jonas, Sundberg Pia
Jure, Immaterialrätt
239 sid, 1999, Pris: 374 SEK exkl. moms   

Immaterialrätten — en introduktion
Levin Marianne
Norstedts Juridik, Immaterialrätt
133 sid, 1999  SLUT på förlag

Praktisk varumärkesrätt
Levin Marianne, Bonnier Susanne
Juristförlaget Stockholm, Immaterialrätt
278 sid, 1998  SLUT på förlag

Varumärkesrättens grunder — kursen i experimentell immaterialrätt, våren 1996
Levin Marianne, Wessman Richard
Juristförlaget Stockholm, Immaterialrätt
280 sid, 1997, Pris: 523 SEK exkl. moms   

Handel med immaterialrätt — kursen i experimentell immaterialrätt våren 1995
Levin Marianne, Nordell Per Jonas
Juristförlaget Stockholm, Immaterialrätt
280 sid, 1996  SLUT på förlag

Formskydd för modeprodukter
Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
111 sid, 1984, Pris: 219 SEK exkl. moms   

Suggestiv reklam — otillbörlig marknadsföring eller ett naturligt sätt att påverka konsumenten
Levin Marianne
Jure, Marknadsrätt
85 sid, 1980, Pris: 193 SEK exkl. moms   

Designskydd
Levin Marianne
Norstedts, Immaterialrätt
154 sid, 1987  SLUT på förlag

Satellitreklam och konsumentskydd
Levin Marianne
Norstedts, Immaterialrätt
175 sid, 1987, Pris: 247 SEK exkl. moms   

Maträtt — Lätt seriösa betraktelser över mat och rätt
Bergstedt Gustav, Bexhed Jan-Mikael, Bielenstein Henrik, Calissendorff Axel, Kleineman Jan, Levin Marianne, Melz Peter, Pehrson Lars, Rosén Jan, Unger Sven, Warnling Conradson Wiweka
Juristförlaget Stockholm, Allmänna verk och samlingsverk
156 sid, 2 uppl, 1994, Pris: 307 SEK exkl. moms   

Made in Sweden — vilket skydd behövs idag för geografiska ursprungsbeteckningar?
Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
89 sid, 1990, Pris: 157 SEK exkl. moms   

Noveller i varumärkesrätt
Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
272 sid, 1990, Pris: 249 SEK exkl. moms   

Rätt till egen bild — om oauktoriserad personbildsanvändning i massmedier
Levin Marianne
Jure, Immaterialrätt
126 sid, 1986, Pris: 174 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB