Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Granlund Lukas:
   
 


Sida 1 av 1

Offentlig upphandling av koncessioner (NY TITEL) — En handbok
Mühlenbock Eva-Maj, Hallberg Olof, Granlund Lukas
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
2022, Preliminärt pris: 448 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB