Offentlig upphandling av koncessioner
� En handbok
   
 
Författare: Granlund Lukas , Hallberg Olof , Mühlenbock Eva-Maj
Titel:Offentlig upphandling av koncessioner � En handbok
Utgivningsår:2022
Omfång:250 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139024538
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 507 SEK exkl. moms

 

Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) trädde i kraft 2017 och bygger på EU-direktiv. Den gäller både bygg- och tjänstekoncessioner. I princip alla kommuner och landsting gör minst en koncessionsupphandling om året och särskilt vanligt är det t.ex när det gäller kollektivtrafik, hyrcyklar, samhällsnyttigheter som sim- och sporthallar m.m. samt drift och underhåll av offentliga miljöer osv. Handboken är tänkt att rikta till alla som upphandlar inom offentlig sektor, leverantörer samt advokater och andra rådgivare och ger svar på de olika frågor, problem och gränsdragningar som gör denna typ av upphandling speciell jämfört med upphandlingar enligt LOU och LUF.
 
  © 2017 Jure AB