Neutralitet i juridisk forskning
   
 
Författare:Dahlman Christian
Titel:Neutralitet i juridisk forskning
Utgivningsår:2006
Omfång:96 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144028408
Ämnesord:Allmän rättslära

SLUT på förlag

 

Neutralitet är ett etablerat forskningsideal inom rättsvetenskapen. Enligt neutralitetsidealet skall en rättsvetenskaplig framställning vara opåverkad av forskarens politiska och moraliska värderingar. Författaren tar upp och diskuterar om detta är möjligt och i vad mån det är önskvärt. Boken vänder sig till forskare, i första hand doktorander, i rättsvetenskap.
 
  © 2017 Jure AB