Elektronisk forvaltning i Norden - Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer
� Nordisk årsbok i rättsinformatik 2005
   
 
Författare:Schartum Dag Wiese
Titel:Elektronisk forvaltning i Norden - Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer � Nordisk årsbok i rättsinformatik 2005
Utgivningsår:2007
Omfång:306 sid.
Förlag:Fagbokforlaget
ISBN:9788245005547
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Nordisk årsbok i rättsinformatik nr. 2005
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 597 SEK exkl. moms

 

Elektronisk forvaltning i Norden er skrevet av fremtredende eksperter på sammenhengen mellom jus og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Her drøftes utvalgte problemstillinger med relevans i for alle forvaltningsorganer som vil omstille sin forvaltning ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Boken er organisert i fire deler:
• E-forvaltning i praksis, med konkrete eksempler på systemløsninger i de nordiske landene og på systemenes rettslige implikasjoner.
• Endringer i lovgivningen knyttet til e-forvaltning, en oversikt over viktige endringer i lovgivningen i de nordiske landene.
• Offentlighet og informasjonstilgang, om hvilken betydning bruk av IKT har fått og bør få for realiseringen av offentlighetsprinsippet, og om idealet om en åpen forvaltning.
• Personvern og rettssikkerhet, om utfordringer for å ivareta den enkeltes rettigheter i forvaltningen.

Dag Wiese Schartum er professor og leder av avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.
 
  © 2017 Jure AB