Ds 2007:24 Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården
   
 
Titel:Ds 2007:24 Tillträdesförbud m.m. inom kriminalvården
Utgivningsår:2007
Omfång:54 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227794
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:24
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till ändrad lagstiftning i syfte att ge Kriminalvården bättre möjligheter att förhindra att obehöriga vistas inom eller i området närmast utanför en anstalt.
 
  © 2017 Jure AB