SOU 2007:54 Barnet i fokus
� En skärpt lagstiftning mot barnpornografi
   
 
Titel:SOU 2007:54 Barnet i fokus � En skärpt lagstiftning mot barnpornografi
Utgivningsår:2007
Omfång:437 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227848
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2005 års barnpornografiutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:54
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 320 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att en bestämd 18-årsgräns införs i definitionen av barnpornografi och att det kriminaliserade området utvidgas till att omfatta också den som mot betalning, enligt en uppgjord plan, vid upprepade tillfällen, i stor omfattning eller på annat liknande sätt skaffar sig tillgång till barnpornografiska bilder.
 
  © 2017 Jure AB