Enskilda organ
� och offentlighet
   
 
Titel:Enskilda organ � och offentlighet
Utgivningsår:2007
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksarkivet
ISBN:9789138324073
Serie:Riksarkivet rapport nr. 2007:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 79 SEK exkl. moms

 

Denna skrift ger en översikt över vilka regler som gäller för hantering av allmänna handlingar och arkiv. Skriften vänder sig främst till enskilda organ som enligt sekretesslagen fullgör offentligrättsliga uppgifter eller förvarar allmänna handlingar.
 
  © 2017 Jure AB