Fastighetsbildningslagen
� En kommentar
   
 
Författare:Bonde Fredrik , Dahlsjö Anders , Julstad Barbro
Titel:Fastighetsbildningslagen � En kommentar
Anmärkning:Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en stående order på den kommande utgivningen av supplement. En stående order gäller till dess att kunden säger upp den.
Utgivningsår:2012
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139107675
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 2688 SEK exkl. moms

 

Detta är en lösbladsutgåva som bl.a. omfattar fastighetsbildningslagen, lagen om dess införande, lagen om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning, lagen om förmånsrätt vid fordran på grund av fastighetsbildning och lagen om domstolar i fastighetsmål. Vidare har fastighetsbildningskungörelsen införts samt kungörelsen om fastighetsdomstol.

Fredrik Bonde är advokat vid Landahl advokatbyrå, Anders Dahlsjö är f.d. fastighetsråd och Barbro Julstad är f.d. enhetschef på Lantmäteriverket.
 
  © 2017 Jure AB