Norstedts Gula Bibliotek

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

Skuldsaneringslagarna — En kommentar
Mellqvist Mikael
Norstedts Juridik, Insolvensrätt
574 sid, 3 uppl, 2024, Pris: 1239 SEK exkl. moms   

Rättshjälpslagen och annan lagstiftning om rättsligt bistånd. (Ny Upplaga) — En kommentar
Renfors Cecilia, Sverne Arvill Ebba
Norstedts Juridik, Processrätt, Straffrätt
4 uppl, 2024, Preliminärt pris: 1414 SEK exkl. moms   

Konkurrenslagen — En kommentar
Carlsson Kenny, Bergman Mats
Norstedts Juridik, Marknadsrätt
921 sid, 3 uppl, 2024, Pris: 1959 SEK exkl. moms   

Bostadsrättslagen — En kommentar
Nilsson Hjorth Bob, Uggla Ingrid
Norstedts Juridik, Hyra och annan nyttjanderätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Fastighetsrätt
684 sid, 7 uppl, 2024, Pris: 1450 SEK exkl. moms   

Inkomstskattelagen Del I och del II — En kommentar.
Cejie Katia, Dahlberg Mattias, Eng Christina, Tivéus Ulf
Norstedts Juridik, Skatterätt
24 uppl, 2024, Pris: 2436 SEK exkl. moms   

Takeover-reglerna — En kommentar
Sjöman Erik, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
594 sid, 7 uppl, 2024, Pris: 1371 SEK exkl. moms   

Skyddslagen — En kommentar
Ryding-Berg Stefan
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
202 sid, 5 uppl, 2024, Pris: 587 SEK exkl. moms   

Svensk kod för bolagsstyrning — En kommentar
Svernlöv Carl
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
254 sid, 6 uppl, 2024, Pris: 917 SEK exkl. moms   

Polislagen — En kommentar
Munck Johan, Sverne Arvill Ebba
Norstedts Juridik, Straffrätt, Offentlig rätt
288 sid, 15 uppl, 2023, Pris: 672 SEK exkl. moms   

Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) — En kommentar
Rosén-Andersson Helena, Mühlenbock Eva-Maj, Hallberg Olof, Näslund Johanna, Norlén Hugo, Piper Catharina, Willquist Henrik, Sällfors Kristoffer
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Offentlig rätt
1249 sid, 2 uppl, 2023, Pris: 1677 SEK exkl. moms   

Lagen om ekonomiska föreningar — En kommentar
Mallmén Anders, Andersson Sten, Thorstorp Bo
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
733 sid, 6 uppl, 2023, Pris: 1849 SEK exkl. moms   

Konsumentkreditlagen — En kommentar
Henrikson Ann-Sofie, Persson Annina H.
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt, Krediträtt, Associationsrätt och värdepappersrätt
403 sid, 2023, Pris: 1018 SEK exkl. moms   

Upphovsrättslagstiftningen — En kommentar
Olsson Henry, Rosén Jan
Norstedts Juridik, Immaterialrätt, Marknadsrätt
869 sid, 5 uppl, 2023, Pris: 1610 SEK exkl. moms   

Avtalslagen — En kommentar
Grönfors Kurt, Dotevall Rolf
Norstedts Juridik, Förmögenhetsrätt
472 sid, 6 uppl, 2023, Pris: 763 SEK exkl. moms   

Aktiebolagslagen del I-III med supplement 18 — En kommentar,
Andersson Sten, Johansson Svante, Skog Rolf
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt
2222 sid, 18 uppl, 2023, Pris: 5255 SEK exkl. moms   

Skadeståndslagen — En kommentar
Bengtsson Bertil, Strömbäck Erland
Norstedts Juridik, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt, Förmögenhetsrätt
Inbunden, 582 sid, 8 uppl, 2023, Pris: 1344 SEK exkl. moms   

Kapitalbrist i aktiebolag — Kommentarer till kap. 25:13-20 ABL
Lindskog Stefan
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Insolvensrätt
227 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 699 SEK exkl. moms   

Konkurrensskadelagen — En kommentar
Karlsson Johan, Wessman Richard, Osen Bergqvist Trine
Norstedts Juridik, Marknadsrätt, Skadeståndsrätt, Försäkringsrätt
Inbunden, 122 sid, 2023, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Patientlagen — En kommentar
Johnsson Lars-Åke, Sverne Arvill Ebba
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
186 sid, 3 uppl, 2023, Pris: 658 SEK exkl. moms   

Inkomstskattelagen — En kommentar. Del I och del II
Andersson Mari, Dahlberg Mattias, Tivéus Ulf
Norstedts Juridik, Skatterätt
23 uppl, 2023, Pris: 2436 SEK exkl. moms   

Betalningsföreläggande och handräckning — En kommentar
Häggman Bertil, Boström John, Linders Jan, Dahnell Olof
Norstedts Juridik, Insolvensrätt, Processrätt
254 sid, 9 uppl, 2023, Pris: 1049 SEK exkl. moms   

Förvaltningsprocesslagen m.m. — En kommentar
von Essen Ulrik
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Processrätt
714 sid, 8 uppl, 2023, Pris: 1029 SEK exkl. moms   

Kommunallagen — En kommentar
Madell Tom, Lundin Olle
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
438 sid, 4 uppl, 2023, Pris: 594 SEK exkl. moms   

Vapenlagen — En kommentar
Landgren Fredrik, Åberg Kazimir
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Straffrätt
418 sid, 2023, Pris: 843 SEK exkl. moms   

Tillträdesförbudslagstiftningen — En kommentar
Dahlgren Niklas
Norstedts Juridik, Straffrätt
148 sid, 2022, Pris: 490 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 | Nästa
Sida 1 av 5

  © 2017 Jure AB