Att lagstifta om diskriminering
   
 
Författare:Fransson Susanne , Norberg Per
Titel:Att lagstifta om diskriminering
Utgivningsår:2007
Omfång:138 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695225
Ämnesord:Allmän rättslära

SLUT på förlag

 

Lagstiftningen om diskriminering är föränderlig och på område efter område införs nya förbud mot diskriminering. Att lagstifta mot diskriminering handlar om olika sätt att se på diskriminering och rättvisa. Utgångspunkten för det skydd diskrimineringslagstiftningen skall ge medborgarna är de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde.

Boken är ett bidrag till att öka förståelsen för tillämpningen av juridiken när det gäller diskriminering. Författarna tar upp olika diskrimineringssituationer som anställning, lönesättning, hyra av bostad och restaurangbesök. De diskuterar och problematiserar dessa med hjälp av rättsfall. Den nya diskrimineringsgrunden ålder beskrivs och analyseras närmare. Utrymmet för så kallad positiv särbehandling tas upp och författarna utreder även möjligheterna med kvotering.

Att lagstifta mot diskriminering vänder sig till dem som är intresserade av att förstå och få kunskap om diskrimineringsfrågor ur ett juridiskt perspektiv. Boken kan användas som ett kunskaps- och diskussionsunderlag på bland annat högskolor, studiecirklar och folkhögskolor.

Susanne Fransson är docent i rättsvetenskap och verksam som universitetslektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Per Norberg är jur.dr och universitetslektor vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB