SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning
   
 
Titel:SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning
Utgivningsår:2007
Omfång:329 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228180
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Trafikuppgiftsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:76
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 254 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att trafikuppgifterna skall lagras i ett år hos operatörerna. Förslaget innebär också att operatörerna inte skall få använda trafikuppgifterna för egna syften och måste utplåna uppgifterna omedelbart efter den ettåriga lagringstiden.

Till skydd för enskildas integritet föreslås bl.a. att operatörerna skall genomföra olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska risken för att trafikuppgifter används eller sprids på ett felaktigt sätt. Post- och telestyrelsen skall enligt förslaget ha tillsyn över operatörernas verksamhet.

Syftet med förslagen är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av trafikuppgifter i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB