SOU 2007:106 Lotsa rätt!
   
 
Titel:SOU 2007:106 Lotsa rätt!
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2008:53.
Utgivningsår:2007
Omfång:357 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138228708
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Lotsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:106
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 318 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås bland annat ny behörighetsreglering för lotsar, försöksverksamhet med lotsning från land och utökade möjligheter för lotsdispenser.
 
  © 2017 Jure AB