Prop. 2007/08:79 Betalning av vägavgift
   
 
Titel:Prop. 2007/08:79 Betalning av vägavgift
Utgivningsår:2008
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708079
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:79
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB