Prop. 2007/08:137 Ändringar i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
   
 
Titel:Prop. 2007/08:137 Ändringar i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
Utgivningsår:2008
Omfång:10 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708137
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:137
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB