Ds 2008:32 Behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp
   
 
Titel:Ds 2008:32 Behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp
Utgivningsår:2008
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229750
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:32
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag om att införa en ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp. Lagens övergripande syfte är att öka sjötrafiksäkerheten i svenska farvatten genom att göra en nautisk utbildning obligatorisk för den som för ett fartyg som omfattas av lagen.
 
  © 2017 Jure AB