SOU 2008:53 Styra rätt!
� Förslag om Sjöfartsverkets organisation
   
 
Titel:SOU 2008:53 Styra rätt! � Förslag om Sjöfartsverkets organisation
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2007:106.
Utgivningsår:2008
Omfång:427 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138229866
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Lotsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:53
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Enligt utredningens förslag skall Sjöfartsverket utvecklas till en mer renodlad sektors- och beställarmyndighet i framtiden. Myndigheten övergår från att vara affärsverk till att bli förvaltningsmyndighet. Ansvaret att hålla fritidsbåtsleder och producera sjökortprodukter för fritidsbåtsändamål avvecklas. Myndigheten föreslås även fortsättningsvis i huvudsak finansieras med sjöfartsavgifter. Det föreslås också fler möjligheter att organisera lotsningen på alternativa sätt. Hamninnehavare skall efter tillstånd från Sjöfartsverket kunna överta lotsningsverksamhet. Sjöfartsverket ges också möjlighet att kunna upphandla viss lotsningsverksamhet.
 
  © 2017 Jure AB