Offentlig upphandling
   
 
Författare:Hentze Margareta , Sylvén Hans
Titel:Offentlig upphandling
Utgivningsår:1998
Omfång:790 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139100812
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I denna bok kommenteras lagen om offentlig upphandling på ett probleminriktat sätt med en värdefull jämförelse med EG:s direktiv. Hänvisningar ges såväl till EG-rättsfall som svenska rättsfall samt till utländsk litteratur. Avtalslagen, sekretesslagen och förvaltningslagen kommenteras även i valda delar.
 
  © 2017 Jure AB