Prop. 2008/09:43 Avveckling av Stängselnämnden
   
 
Titel:Prop. 2008/09:43 Avveckling av Stängselnämnden
Utgivningsår:2008
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:43
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. Förslaget innebär att Stängselnämndens uppgifter överförs till den myndighet som regeringen bestämmer (prövningsmyndigheten). Avsikten är att den myndighet som i framtiden övertar Järnvägsstyrelsens uppgifter som tillsynsmyndighet på järnvägsområdet (Transportstyrelsen) ska vara prövningsmyndighet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om avgifter för prövning av tvister. Prövningsmyndighetens beslut ska få överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.
 
  © 2017 Jure AB