SOU 2008:90 Svensk export och internationalisering
� utveckling, utmaningar, företagsklimat och främlande
   
 
Titel:SOU 2008:90 Svensk export och internationalisering � utveckling, utmaningar, företagsklimat och främlande
Utgivningsår:2008
Omfång:339 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230695
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Exportutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:90
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

Exportutredningen har arbetat mellan september 2007 och september 2008 med att undersöka utvecklingen av Sveriges exportmarknadsandelar och de offentliga insatserna för att främja svenska företags export och internationalisering.
 
  © 2017 Jure AB