Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol
� En handbok
   
 
Författare:Geijer Ulrika , Liljeqvist Peder , Lundahl Göran
Titel:Sekretess m.m. hos allmän förvaltningsdomstol � En handbok
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:146 sid.
Förlag:Lunds Domarakademi
ISBN:9197564125
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 556 SEK exkl. moms

 

Får man vara med på en förhandling vid förvaltningsrätten? Vad gäller för sekretess i ett skattemål? Vilket skydd finns för känsliga uppgifter i ett mål om omhändertagande av barn eller i ett migrationsmål?

Handboken om sekretess i förvaltningsdomstolarna, som nu utkommer i sin fjärde upplaga, behandlar dessa och många andra frågor. Meningen är att boken ska fungera just som en handbok, som levererar snabba svar snarare än djupa analyser. Målgruppen är de som arbetar i förvaltningsdomstol, men flera avsnitt – exempelvis om allmänna handlingar och om sekretess i den administrativa verksamheten – är lika tillämpliga i allmän domstol. Även de som kommer i kontakt med domstol – tjänstemän på myndigheter, advokater etc. – kan förhoppningsvis ha användning för synpunkterna i boken. Den fjärde upplagan, som har tagit hänsyn till ny lagstiftning och praxis till och med den 1 mars 2021, innehåller också ett kortare avsnitt om dataskyddsfrågor.

Lunds Domarakademi är en stiftelse som tillkom 1998 genom ett samarbete mellan Lunds tingsrätt och Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Akademin ger också ut en motsvarande publikation för de allmänna domstolarna – Sekretess m.m. hos Allmän Domstol – författad av f.d. lagmannen Sigurd Heuman, hovrättsrådet Anna Tansjö och hovrättsrådet, även vice ordföranden, Eva Lönqvist.

Om författarna:

Ulrika Geijer är chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö.

Peder Liljeqvist är kammarrättslagman i Kammarrätten i Stockholm.

Göran Lundahl är lagman vid Göteborgs tingsrätt och tidigare bl.a. lagman vid förvaltningsrätt.
De har alla tre undervisat i sekretess i olika sammanhang och Ulrika Geijer och Peder Liljeqvist har dessutom deltagit i olika utredningar på området.
 
  © 2017 Jure AB