Regeringens skrivelse 2008/09:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:34 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010
Utgivningsår:2008
Omfång:124 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809034
Serie:Propositioner nr. 2008/0934
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Denna skrivelse är Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2001 och presenterar regeringens politik som skall lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling, skapa utrymme för ökad välfärd samt möta kommande utmaningar.
 
  © 2017 Jure AB