Prop. 2008/09:61 Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet
   
 
Titel:Prop. 2008/09:61 Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet
Utgivningsår:2008
Omfång:99 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809061
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:61
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ny lag som möjliggör för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer (stödmyndigheten) när situationen så kräver att med kort varsel lämna stöd i olika former till kreditinstitut. Stöd får lämnas till kreditinstitut med säte i Sverige och endast i syfte att motverka en risk för allvarlig störning i det finansiella systemet i landet. Bemyndigandet att besluta om stödåtgärder är inte beloppsbegränsat.
 
  © 2017 Jure AB