SOU 2008:105 Långtidsutredningen 2008
   
 
Titel:SOU 2008:105 Långtidsutredningen 2008
Anmärkning:Huvudbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:231 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230954
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2008
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:105
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Långtidsutredningen presenterar här sitt huvudbetänkande (SOU 2008:105) där man föreslår åtgärder för att skapa goda tillväxtförutsättningar. Bland annat vill man lägga ansträngningar på att stimulera ett senare utträde från arbetsmarknaden såväl som ett tidigare inträde, verka för en god anpassningsförmåga och ökad konkurrens (inte minst internationell), öka privatiseringen av välfärdstjänster samt verka för en internationell klimatpolitik baserad på kostnadseffektiva styrmedel.

Materialet är tänkt att utgöra ett underlag för den ekonomiska politiken och skapa debatt kring politikens utformning. Det ska också ge en samlad bild av den ekonomiska utvecklingen på lång sikt.

Utredningen har arbetats fram av tjänstemän vid Finansdepartementet och departementsledningen har inte tagit ställning till innehållet.

Långtidsutredningen 2008 består av ett huvudbetänkande och åtta fristående bilagor.
 
  © 2017 Jure AB