Ds 2000:63 Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens
   
 
Titel:Ds 2000:63 Ekonomisk styrning för effektivitet och transparens
Utgivningsår:2000
Omfång:128 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213338
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:63
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 147 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås förändringar inom den ekonomiska styrningen av statens verksamhet. Förslagen rör utväxlingen av information mellan riksdagen, regeringen och myndigheterna, behov av förändringar i budgetlagen och det ekonomiadministrativa regelverket samt en vidareutveckling av IT-verktyg till stöd för den ekonomiska styrningen.
 
  © 2017 Jure AB