Prop. 2008/09:86 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering
   
 
Titel:Prop. 2008/09:86 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering
Utgivningsår:2008
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809086
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2008/09:86
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att göra det lättare för svenska företag som vill göra affärer utomlands att låna pengar på lång sikt. Regeringen föreslår att riksdagen beviljar AB Svensk Exportkredit (SEK) en låneram på högst 100 miljarder kronor, beviljar SEK kreditgaranti för upplåning och höjer ramen för Exportkreditnämndens (EKN) exportkreditgarantier från 200 miljarder till 350 miljarder kronor.
 
  © 2017 Jure AB