Hälso- och sjukvårdens fragmentering
� Från lokalt till transnationellt organiserad sjukvård
   
 
Författare:Öhrming Jan
Titel:Hälso- och sjukvårdens fragmentering � Från lokalt till transnationellt organiserad sjukvård
Utgivningsår:2008
Omfång:324 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185695720
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik , Offentlig rätt

Pris: 283 SEK exkl. moms

 

Svensk hälso- och sjukvård har genomgått en häpnadsväckande förvandling sedan början av 1990-talet med förändringar i struktur, funktionssätt och en blandning av offentliga och privata aktörer. Förändringsprocessen har förstärkts genom Sveriges anslutning till EU och unionens arbete med att bygga upp en inre marknad som på sikt sannolikt även inkluderar vårdtjänster. Potentialen i en vårdmarknad utgör en mycket stark lockelse på många.

Om detta vittnar utvecklingen i Stockholm, där det mest kända exemplet S:t Görans sjukhus inom loppet av dryga tio år har förändrats från offentlig förvaltning till privat aktiebolag med ett moderbolag som 2008 har sitt säte i Luxemburg. Detta är ett av uttrycken för hälso- och sjukvårdens fragmentering som denna bok handlar om. Den handlar också om ett försök att problematisera denna fragmentering för att undvika att vi hamnar i ett läge där ingen aktör har tillräcklig kunskap och auktoritet för att hävda vårdens övergripande målsättningar.

Boken beskriver såväl de stora trenderna som utvecklingen lokalt och med perspektiv bakåt samt blickar framåt ställs utvecklingen i Sverige i relation till internationella utvecklingslinjer. Den beskriver också vad som sker med vårdarbetet och ger därmed möjligheter till en djupare förståelse för pågående förändringar.

 
  © 2017 Jure AB