SOU 2008:108 Sveriges ekonomi - scenarier på lång sikt
   
 
Titel:SOU 2008:108 Sveriges ekonomi - scenarier på lång sikt
Anmärkning:Bilaga 1 till Långtidsutredningen 2008.
Utgivningsår:2008
Omfång:133 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231005
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Långtidsutredningen 2008
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:108
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

Scenarier över ekonomins utveckling på lång sikt är en viktig del i Långtidsutredningens arbete. Med hjälp av scenarierna kan förutsättningar och utmaningar för god ekonomisk tillväxt i Sverige analyseras och effekter av politikens utformning illustreras.

I denna bilaga presenteras ett basscenario som illustrerar en möjlig utveckling i svensk ekonomi fram till 2030, med en utblick till 2050 för de offentliga finanserna. I två alternativa scenarier belyses betydelsen för ekonomin av dels ett senarelagt utträde från arbetsmarknaden, dels klimatpolitikens utformning.
 
  © 2017 Jure AB