SOU 2008:115 Finansmakten
� Rapport från en referensgrupp
   
 
Titel:SOU 2008:115 Finansmakten � Rapport från en referensgrupp
Anmärkning:Grundlagsutredningen XIV Rapport.
Utgivningsår:2008
Omfång:124 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231098
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Grundlagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:115
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 204 SEK exkl. moms

 

Denna rapport innehåller redovisningen av ett uppdrag som Grundlagsutredningen lämnat till en referensgrupp. Gruppens huvudsakliga uppgift har varit att se över bestämmelserna om finansmakten i 9 kap. regeringsformen i syfte att göra regleringen tydligare och ge kapitlet ett innehåll som bättre beskriver den nuvarande budgetprocessen.

 
  © 2017 Jure AB