Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg
� Om håndteringen af retlige hybrider
   
 
Författare:Herrmann Janne Rothmar
Titel:Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg � Om håndteringen af retlige hybrider
Utgivningsår:2008
Omfång:400 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757418071
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Familjerätt , Immaterialrätt , Offentlig rätt

Pris: 624 SEK exkl. moms

 

Der hersker en del uklarhed om fosteret og det befrugtede ægs retstilling både i dansk og international ret. Den retlige behandling og bogens problemstillinger har et tværfagligt perspektiv, som forfatteren henter fra bioteknologien og bruger i en tværjuridisk analyse i skæringsfeltet mellem bioteknologi og ret.

Bogen sammenstiller en række dimensioner, herunder menneskeret, bioret, sundhedsret og markedsret. Herved tydeliggøres og analyseres forskellige problemstillinger: Abort og fosterreduktion, fosterdiagnostik, fosteret som patient og forsøgsperson, anvendelse af føtale celler og væv, fosterets status som afdød, fertilitetsbehandling og sortering af befrugtede æg, fertilitetsturisme, stamcelleforskning, kimærer og cytoplasmiske hybrider.

Bogen er forfatterens ph.d.-afhandling.

Indehold:
Kapitel 1. Afhandlingens emne
Kapitel 2. Forståelsesramme
Kapitel 3. Kategorisering og retlige aktører
Kapitel 4. Abort
Kapitel 5. Retten til liv, sundhed og behandling
Kapitel 6. Det døde foster
Kapitel 7. Embryoer og embryonale stamceller
Kapitel 8. Konklusion og fremtidsperspektiver
Summary in English
Litteraturhenvisninger
Domme
Betænkninger og redegørelser m.v.
Stikordsregister

 
  © 2017 Jure AB