Prop. 2008/09:104 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)
   
 
Titel:Prop. 2008/09:104 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ)
Utgivningsår:8
Omfång:2009 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809104
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:104
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att uppdraget för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) utvidgas.

SBAB ska utöver nuvarande verksamhet också få bedriva bankrörelse och annan finansiell verksamhet och sådan verksamhet som har ett naturligt samband därmed i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

 
  © 2017 Jure AB