Offentlig upphandling
� En affärsmöjlighet
   
 
Författare:Hellgren Lena
Titel:Offentlig upphandling � En affärsmöjlighet
Utgivningsår:2001
Omfång:72 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139103846
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I denna bok påvisas affärsmöjligheten för små och medelstora tjänsteföretag genom offentlig upphandling. Boken är ett hjälpmedel för att skaffa kunskaper inom området och råd om vad man bör tänka på för att bli framgångsrik vid konkurrens om upphandlingskontrakt. I boken behandlas de spelregler som gäller för upphandling med anbudsförfarande som inte berörs av EG-direktiv och som är det vanligaste sättet att anlita någon för konsultuppdrag eller andra tjänster inom stat, kommun och landsting. Många av dessa regler har ändrats den 1 januari 2001. Vidare betonas vad man som anbudsgivare bör uppmärksamma steg för steg vid förenklad upphandling, urvalsupphandling och formgivningstävling.
 
  © 2017 Jure AB