SOU 2009:25 Samordnad kommunstatistik för styrning och uppföljning
   
 
Titel:SOU 2009:25 Samordnad kommunstatistik för styrning och uppföljning
Anmärkning:2009:025
Utgivningsår:2009
Omfång:360 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231654
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2008 års översyn av kommunal statistik
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:25
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 353 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås nya samverkansformer för hur kommunstatistiken ska utvecklas till stöd för effektiv styrning. Vidare föreslås särskilda förbättringar avseende statistiken om kommunernas och landstingens ekonomi och resurser samt att ny teknik för datafångst används för att samla in statistiken.Bakgrunden är att behoven av de tjänster som kommuner och landsting svarar för ökar samtidigt som man inte får mer resurser - eller till och med mindre. Därför är det viktigt att rätt prioriteringar görs när man fördelar resurser, vilket ställer stora krav på styrningen av kommunerna och landstingen. När man beslutar om dessa prioriteringar utgör statlig statistik en viktig del av det kommunala beslutsunderlaget.
 
  © 2017 Jure AB