Prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret
   
 
Titel:Prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret
Utgivningsår:2009
Omfång:70 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809176
Serie:Propositioner nr. 2008/09:176
Ämnesord:Marknadsrätt , Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en stegvis öppning av marknaden för persontrafik på järnväg. Den stegvisa processen inleds med att SJ AB:s ensamrätt att utföra persontrafik på kommersiell grund upphävs. Regeringen har därefter för avsikt att genom en förordningsändring öppna marknaden för veckosluts- och helgtrafik på det järnvägsnät som förvaltas av staten från och med den 1 juli 2009.

Nästa steg innebär att hela det svenska järnvägsnätet öppnas för internationell persontrafik från och med den 1 oktober 2009. Härigenom genomförs direktiv 2007/58/EG om marknadsöppning för internationell persontrafik via ändringar järnvägslagen (2004:519). Slutligen föreslås att marknaden för persontrafik på järnväg öppnas helt från och med den 1 oktober 2010.

För att underlätta för resenärer att hitta information om resealternativ föreslås att de som utför eller organiserar trafik ska vara skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation. De föreslås även vara skyldiga att lämna nödvändiga uppgifter för uppföljning och utvärdering av utvecklingen på persontrafikmarknaden till den myndighet regeringen bestämmer.

Riksdagen förväntas fatta beslut om propositionen i juni.
 
  © 2017 Jure AB