Sanktionsavgifter
� särskilt vid olovligt byggande
   
 
Författare:Warnling Conradson Wiweka
Titel:Sanktionsavgifter � särskilt vid olovligt byggande
Utgivningsår:1987
Omfång:398 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175981874
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB