Prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden
   
 
Titel:Prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden
Utgivningsår:2009
Omfång:151 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809214
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:214
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 70 SEK exkl. moms

 

I propositionen redovisar regeringen åtgärder för att utveckla arbetet med skydd av naturområden i syfte att förbättra uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen, bredda naturvårdsarbetet genom att bättre involvera markägare och andra lokala intressenter, stärka den lokala och kommunala naturvården samt arbetet med att sköta skyddade naturområden.

 
  © 2017 Jure AB