Regeringens skrivelse 2008/09:221 Redovisning av de åtgärder som föreslogs i proposition 2008/09:95
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:221 Redovisning av de åtgärder som föreslogs i proposition 2008/09:95
Utgivningsår:2009
Omfång:6 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809221
Serie:Propositioner nr. 2008/09:221
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB