Regeringens skrivelse 2008/09:225 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:225 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag
Utgivningsår:2009
Omfång:6 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809225
Serie:Propositioner nr. 2008/09:225
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB