Regeringens skrivelse 2009/10:8 Kontroll av postförsändelser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:8 Kontroll av postförsändelser
Utgivningsår:2009
Omfång:7 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910008
Serie:Propositioner nr. 2009/10:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postför-sändelser i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter har tillämpats under 2008.
 
  © 2017 Jure AB