Prop. 2009/10:6 Ett förenklat trossamfundsregister
   
 
Titel:Prop. 2009/10:6 Ett förenklat trossamfundsregister
Utgivningsår:2009
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910006
Serie:Propositioner nr. 2009/10:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB