Prop. 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion
   
 
Titel:Prop. 2009/10:10 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion
Utgivningsår:2009
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910010
Serie:Propositioner nr. 2009/10:10
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Produktion överförs till ett eller flera av staten direkt eller indirekt helägda aktiebolag. Det nya bolagets verksamhet bör enligt regeringen vara att bedriva entreprenad-, drift-, underhålls- och uthyrningsverksamhet samt produktion inom områdena trafik, mark, bygg, anläggning och tele samt därmed förenlig verksamhet.

Bolagiseringen beräknas kunna genomföras tidigast den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB