Prop. 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket
   
 
Titel:Prop. 2009/10:16 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket
Utgivningsår:2009
Omfång:33 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910016
Serie:Propositioner nr. 2009/10:16
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket överförs till ett eller flera av staten direkt eller indirekt helägda aktiebolag. Bolaget eller bolagen ska ansvara för drift, utveckling och finansiering av sina flygplatser, vilka på sikt utgörs av det av regeringen tidigare fastställda nationella basutbudet av flygplatser. Bolaget eller bolagen kommer, inom ramen för affärsmässighet, att aktivt medverka till en utveckling av transportsektorn och bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.

De flygplatser som inte ingår i det nationella basutbudet, bör på sikt kunna övertas av regionala och lokala intressen, t.ex. kommuner, landsting eller näringslivet. Bolagiseringen beräknas kunna genomföras tidigast den 1 april 2010. Flygtrafiktjänsten vid Luftfartsverket kommer även fortsättningsvis att bedrivas i myndighetsform (affärsverk).
 
  © 2017 Jure AB