Prop. 2009/10:18 Ett förenklat elektorsförfarande
   
 
Titel:Prop. 2009/10:18 Ett förenklat elektorsförfarande
Utgivningsår:2009
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910018
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen Ett förenklat elektorsförfarande (prop. 2009/10:18) föreslår regeringen att de elektorer som utser forskarledamöter i Vetenskapsrådets styrelse inte längre väljs. Det nya elektorsförfarandet innebär att elektorerna i fortsättningen ska utses av de fakultetsnämnder som redan väljs vid lärosätena. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 21 december 2009.
 
  © 2017 Jure AB