Prop. 2009/10:20 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet
   
 
Titel:Prop. 2009/10:20 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet
Utgivningsår:2009
Omfång:163 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910020
Serie:Propositioner nr. 2009/10:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

Den nya myndigheten Transportstyrelsen inrättades den 1 januari 2009 och har som huvudsaklig verksamhet myndighetsutövning i form av tillsyn, tillståndsgivning, normgivning och registerhantering inom transportområdet. Verksamheten hanterades tidigare inom bland annat Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen, se propositionen Transportstyrelsen och dess verksamhet (prop. 2008/09:31).

I denna proposition föreslås att länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet förs över till Transportstyrelsen. Därmed samlas dessa frågor i huvudsak inom en och samma myndighet. Till följd av överföringen föreslås också ändrade forum- och instansordningsregler inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Vidare innehåller propositionen förslag till ändringar i bland annat lagen (2001:558) om vägtrafikregister med anledning av kör- och vilotidsbestämmelserna inom vägtrafikområdet. Slutligen lämnas förslag till förtydligande av befintligt bemyndigande i yrkestrafiklagen (1998:490) samt en ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor i korrigerande syfte.

De flesta författningsförslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2010 och en mindre del den 15 februari 2010.
 
  © 2017 Jure AB